İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müd.

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü


Tarihçe ve Yerleşke

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 29.07.1994 tarihli,22005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 Nolu ekinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, kurucu ve işleticisi İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (DESBAŞ) olan Serbest Bölgede mülkiyeti anılan işletici firmaya ait hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü; her türlü ithalat, ihracat, transit işlemlerinin yanında Avrupa Birliği menşeli olmayan Gümrük Tarifesinin 41 faslında yer alan işlenmiş deri ve 42 fasılda yer alan deriden mamul bazı eşya ile 64 fasılda yer alan eşyanın ithalat işlemlerini yapmaya yetkili 1. Sınıf gümrük idaresidir. İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde mukim firmaların yurt dışından getirip serbest bölgeye aldıkları veya Türkiye Gümrük Bölgesinden getirip serbest bölgeye aldıkları eşyanın serbest dolaşıma giriş, ihracat ve transit gibi her türlü gümrük işlemleri İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. İthalat ürünlerini başında ayakkabı, ham ve işlenmiş deri, tekstil ürünü ve tekstil yardımcı maddesi, torna tezgahı ve iş makinaları vs. gibi sanayi ürünleri gelmekte olup, ihracat eşyasının başında da yine tekstil ürünü, ambalaj ürünleri, gıda maddeleri, makine ve oto yedek aksamı, alüminyum , demir çelik aksamları, inşaat malzemeleri, iş makinaları vb. gibi ürünler gelmektedir.İletişim Bilgileri:


Telefon : +90 (216) 394 18 87 / 394 19 07 (Dahili 3)
Faks : +90 (216) 394 19 21
E-posta : istdsbgm@ticaret.gov.tr
E-Web : https://istanbulbolge.ticaret.gov.tr