Serbest Bölge

Serbest Bölge

Serbest Bölge Nedir ?Serbest bölge; bulundukları ülkede geçerli gümrük, dış ticaret ve maliye mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, üretim ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı alanlar olup, bu bölgeler fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrı yerlerdir.

Türkiye gümrük bölgesi ’nin parçası olmakla beraber serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği; serbest dolaşımdaki eşyanın ise, ihracat rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir. Serbest Bölgelerde sanayi ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınmaktadır. Serbest Bölge ile ilgili genel bilgilere ticaret.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

İşlevleri


Ülkemiz uygulamasında;

 • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması
 • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi
 • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı
 • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı 
 • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması
 • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması

  İşlevlerini görmektedir.

Amaçları


Ülkemizde Serbest Bölge uygulaması Ticaret Bakanlığı uhdesinde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, bahis konusu kanuna göre ülkemizde serbest bölgelerin kuruluş amaçları;

 • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek
 • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak
 • İşletmeleri ihracata yönlendirmek
 • Uluslararası ticareti geliştirmek

  Olarak belirlenmiştir.