Faaliyet Ruhsatları

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir. Serbest Bölgelerde genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda alınacak ruhsatlar kapsamında faaliyet gösterilmektedir: 


  • Üretim Ruhsatı: Üretim ve üretilen malın yanı sıra, bu malın üretiminde kullanılan ham madde ve ara maddelerin alım-satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı yapılabilir.

  • Alım-Satım Ruhsatı: Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir.

  • Depolama Ruhsatı: Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir.

  • Montaj-Demontaj Ruhsatı: Malların montaj veya demontajı yapılabilir.

  • Bakım-Onarım Ruhsatı: Malların bakım-onarımı yapılabilir.

  • Kiralama Ruhsatı: Kullanıcılara hazır işyerleri kiraya verilebilir.

  • Diğer: Hizmet sektörü, bankacılık, sigortacılık, mühendislik, müşavirlik, nakliyecilik, acentacılık vb. alanlara ilişkin faaliyet ruhsatları.