Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu

Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu

Serbest Bölgede ruhsat alarak faaliyet göstermek için serbest bölge adresli yeni bir şirket kurulması veya kurulu bir şirketin şubesinin açılması gereklidir.

Şirketin, yerli veya yabancı sermayeli olarak kurulması mümkündür. Yerli şirketlerin yanı sıra yabancı şirketlerin de serbest bölge şubesi açılabilir.

Serbest bölgede şirket veya şube kurarak faaliyet göstermek isteyen yerli veya yabancı tüzel kişiler tarafından 1998/4 sayılı genelgeye uygun olarak hazırlanan ana sözleşme taslağı, ruhsat başvuru aşamasında Faaliyet Ruhsat Müracaat formu ve forma eklenmesi gereken evraklarla birlikte Ticaret Bakanlığına gönderilir. Ticaret Bakanlığı tarafından başvuruya ön onay verilmesini müteakip şirket kuruluşuna ilişkin diğer belgelerle birlikte şirket kuruluşu için Ticaret Siciline başvurulur. Kurulmak istenen şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olacaktır.

Serbest bölgede şube yoluyla faaliyet gösterilmesi halinde, şirket merkezinin muhasebe kayıtları ile serbest bölgedeki şubenin faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının ayrı ayrı tutulması zorunludur.

Ayrıca bkz:

Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube Adresli Firma” Konulu 1998/4 sayılı Genelge

Diğer taraftan, yerli ve yabancı firmalar 1999/1 genelge kapsamında Depo Kullanma Belgesi almak suretiyle, ruhsat almaksızın serbest bölge üzerinden alım-satım yapabilirler.