Vergi Avantajları

Kurumlar Vergisi %0

*Üreticiler için

Serbest bölgede üretim ruhsatı ile faaliyet gösterenler ile tamamı yurtdışında yerleşiklere olmak kaydıyla montaj-demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmetleri verenler Kurumlar Vergisinden muaftır.

Çalışan Gelir Vergisi %0

*Üreticiler için

Serbest bölgede üretim faaliyeti gösterenler, ürettikleri ürünün en az yüzde 85’ini ihraç etmeleri halinde çalışanlar için ödenen ücretlerden alınan gelir vergisinden muaftır.

Katma Değer Vergisi %0

Hem Türkiye’den, hem yurtdışından mal alımı ve Serbest Bölge içerisinde sunulan hizmetler KDV’den muaftır.

Gümrük Vergisi %0

Serbest bölgelere yurtdışından ya da Türkiye’den getirilen eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Enerji Giderlerinden Tasarruf

Serbest bölgelerde elektrik, doğalgaz ve su KDV’den muaf olarak temin edilir. Bu sayede enerji maliyetlerinden yaklaşık yüzde 10 tasarruf sağlanır.