İstanbul End. ve Tic. Serb. Böl. Müd.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü


Serbest Bölgeler; “ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte gümrük alanı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiili olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan alanlar” olarak tanımlanmaktadır.

Serbest Bölgeler; sağladığı yüksek teknolojili sanayi mal ve hizmet ihracatı ve oluşturduğu istihdam ile milli gelir hedeflerine ulaşmada çok etkili bir araçtır. Serbest Bölgeler, küresel pazarlara ihracat kapsamında teknoloji transferi ile bölgesel farklılıkları giderme süreçlerinin de önemli aktörlerindendir.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü, bu sorumluluk bilinci ile kaliteli, çözüm odaklı, şeffaf ve zamanında hizmet verme şiarıyla görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Serbest Bölge Müdürü : Rabiye GAYRETLİ
Telefon : +90 (216) 394 18 87 (2’yi tuşlayınız)
Faks : +90 (216) 394 12 53
E-posta : iendustrisbm@ticaret.gov.tr