DESBAŞ’ın Kuruluşu

İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin Arazinin Sınırlarının Tespiti
14/01/2020

DESBAŞ – İstanbul Deri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 23.08.1991 tarihinde çoğunluğu deri sektörü içinden 127’ye ulaşan gerçek ve tüzel kişilik ortaklığı ile kurulmuştur.