DESBAŞ’ın İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin Kurulması ve İşletilmesi İle Yetkilendirilmesi

İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin Arazinin Sınırlarının Tespiti
14/01/2020
İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nde İlk işlem ve Bölgenin Faaliyete Başlaması
14/01/2020

08.04.1993 tarihli 21546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.1993 tarihli 93/4181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin DESBAŞ – İstanbul Deri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi tarafından kurulup işletilmesine karar verilmiştir.