DESBAŞ’ın İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin Kurulması ve İşletilmesi İle Yetkilendirilmesi

İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin Arazinin Sınırlarının Tespiti
Ocak 14, 2020
İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nde İlk işlem ve Bölgenin Faaliyete Başlaması
Ocak 14, 2020

08.04.1993 tarihli 21546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.1993 tarihli 93/4181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin DESBAŞ – İstanbul Deri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi tarafından kurulup işletilmesine karar verilmiştir.